Certifikace

Pracovat s perspektivou „naprosté kvality“ znamená také být schopen demonstrovat odhodlání prostřednictvím dosažení mezinárodních certifikací.

Pracovat s perspektivou „naprosté kvality“ znamená také být schopen demonstrovat odhodlání prostřednictvím dosažení mezinárodních certifikací.

Hlavní cíle společnosti Camozzi zahrnují kvalitu a bezpečnost, ochranu životního prostředí a slučitelnost aktivit společnosti s teritorii, na kterých působí.

Od roku 1993 je společnost Camozzi certifikována dle normy ISO 9001 pro řízení kvality. V roce 2003 získala společnost certifikaci ISO 14001 pro management životního prostředí.

V témže roce certifikovala společnost DNV, zabývající se globálním řízením jakosti a řízením rizik, integrovaný systém řízení společnosti Camozzi, který vyhovuje normám ISO 9001 i ISO 14001. Dále společnost Camozzi získala v roce 2013 pro palivové fitinky Series C-Truck a Series 9000 certifikát ISO/TS 16949, který byl později obnoven v roce 2018 podle nového vydání normy IATF 16949.

Od 1. července 2003 musí být všechny produkty prodávané v zemích Evropské unie a určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu schváleny podle směrnice 94/9/CE, známé také pod označením ATEX.
Tato nová směrnice se týká rovněž neelektrických součástí, jako je pneumatické ovládání, které musí být rovněž schváleny. Od 19. dubna 2016 platí Směrnice Atex v novém aktualizovaném vydání 2014/34/EU.

Povinné směrnice

 • Směrnice 99/34/ES týkající se odpovědnosti za vadné produkty, upravená legislativním výnosem 02/02/01 č.° 25
 • Směrnice 2014/35/EU pro „ Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí“
 • Směrnice 2014/30/EU „Elektromagnetická kompatibilita EMC“ a související doplňky
 • Směrnice 2014/34/EU „Atex“
 • Směrnice 2006/42/EU „Strojní zařízení“ 
 • Směrnice 2014/68/EU „Směrnice pro tlaková zařízení“
 • Směrnice 2001/95/ES „Obecná bezpečnost výrobků“ 
 • Nařízení 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH

Technické normy

 • ISO 4414 – Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

Poznámky k ochraně životního prostředí

 • Obaly: Respektujeme životní prostředí a proto používáme materiály, které je možné recyklovat, včetně recyklovatelného PE a papíru. 
 • Ekologický návrh projektu: Během zkoumání nových produktů je vždy rovněž bráno v úvahu hledisko dopadu na životní prostředí (skutečný projekt, rozpracování a podobně).
Mechatronic Application Research Center
Mechatronic Application Research Centre

Výzkum a vývoj jsou strategické faktory a identifikují prostředky pro rozvoj Skupiny.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Systém řízení Camozzi Group

Systém řízení Camozzi Group je tvořen souhrnem integrace systémů řízení výrobního procesu CIS (Camozzi Innovation System) a CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certifikace

Pracovat s perspektivou „naprosté kvality“ znamená také být schopen demonstrovat odhodlání prostřednictvím dosažení mezinárodních certifikací.

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Mechatronika a digitální řešení

Camozzi Automation a Camozzi Digital jsou spojeny stejnou vizí: konstantní inovací, tj. formulováním a vývojem nejnovější generace řešení.