Mechatronika a digitální řešení

Camozzi Automation a Camozzi Digital jsou spojeny stejnou vizí: konstantní inovací, tj. formulováním a vývojem nejnovější generace řešení.

Camozzi Automation a Camozzi Digital jsou spojeny stejnou vizí: konstantní inovací, tj. formulováním a vývojem nejnovější generace řešení.

Jde o výsledek jejich synergické schopnosti sdílet své know-how při navrhování pneumatických a elektrických komponent, které lze integrovat do inteligentních systémů.

Jak vysvětluje Marco Camozzi, generální ředitel Camozzi Automation: „Jednou z našich hlavních silných stránek při vývoji chytrých řešení pro Průmysl 4.0 je především schopnost v reálném čase prostřednictvím vlastních algoritmů transformovat informace shromážděné pomocí technologií do podrobných diagnostických zpráv. Díky těmto zprávám mohou zákazníci nepřetržitě monitorovat výkon výrobních procesů, efektivněji plánovat údržbu a přitom výrazně zkrátit prostoje a snížit provozní náklady.

Každý jednotlivý údaj shromážděný prostřednictvím našich systémů se stává životadárnou mízou použitou k implementaci systému MES (Manufacturing Execution System), počítačového systému, který řídí a spravuje výrobní cykly a aspekty ve společnosti, přičemž sleduje tři cíle:

  • optimalizaci procesu a kvality hotových produktů Camozzi;
  • implementaci stále přesnějších a spolehlivějších výpočetních algoritmů;
  • poskytování skutečné přidané hodnoty klientům prostřednictvím digitalizace interních procesů.“

Pro skupinu Camozzi Group představuje Camozzi Digital poskytovatele řešení přizpůsobených systémů MES, kvalitně integrovaných do strojů včetně těch nejstarších (tzv. „hnědé pole“), které obvykle nepředávaly data významná pro řízení výroby.

Kromě ručně získaných informací od obsluhy strojů existují vlastní moduly pro přímé připojení ke strojům (PLC / Scada), které poskytují další informace a komplexní pohled na výrobní oddělení, použité prostředky a materiály, s těsnou integrací do podnikového ERP nebo systému řízení.

Speciální koncové kyber-fyzické systémy Camozzi integrují senzory a inteligentní komponenty, které jsou schopné přenášet data složitých procesů do systémů řízení a na cloud prostřednictvím brány IIoT.

Mechatronic Application Research Center
Mechatronic Application Research Centre

Výzkum a vývoj jsou strategické faktory a identifikují prostředky pro rozvoj Skupiny.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Systém řízení Camozzi Group

Systém řízení Camozzi Group je tvořen souhrnem integrace systémů řízení výrobního procesu CIS (Camozzi Innovation System) a CMS (Camozzi Manufacturing System).

Certifications - Camozzi
Certifikace

Pracovat s perspektivou „naprosté kvality“ znamená také být schopen demonstrovat odhodlání prostřednictvím dosažení mezinárodních certifikací.

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Mechatronika a digitální řešení

Camozzi Automation a Camozzi Digital jsou spojeny stejnou vizí: konstantní inovací, tj. formulováním a vývojem nejnovější generace řešení.