Values

Pro firmy ve skupině Camozzi není udržitelný rozvoj pouhým ideálem spojeným s každodenní činností jednotlivců, ale organizační a řídicí systém, na němž se podílí všichni partneři a spolupracovníci při každodenním výkonu své pracovní činnosti.

Pro firmy ve skupině Camozzi není udržitelný rozvoj pouhým ideálem spojeným s každodenní činností jednotlivců, ale organizační a řídicí systém, na němž se podílí všichni partneři a spolupracovníci při každodenním výkonu své pracovní činnosti.

V kontextu jako je ten dnešní, v němž se hospodářský růst nemůže obejít bez pokroku v oblasti sociální, musí organizace jakou je skupina Camozzi vycházet ze zásad spolupráce, které přispívají k produktivnímu a současně harmonickému prostředí, kde se každý jedinec podílí podle pravidel na hospodářském rozvoji firmy.

Společenská udržitelnost představuje pro firmu velkou investici, konkurenční nástroj schopný spojit hospodářské výsledky se zlepšením kvality života.

Etický kodex skupiny Camozzi

 

Values