Osobní auta a vozidla LD

Automobilové odvětví je vždy charakterizováno technologickým novátorstvím, a to jak z hlediska procesů, tak i z hlediska organizačních modelů.

Hlavními hnacími silami vývoje „palubních“ komponentů je rostoucí poptávka po spolehlivosti, bezpečnosti, účinnosti a ekologické udržitelnosti.

Všechny komponenty určené k realizaci strojního zařízení/vybavení musí také zaručit konkurenční výhodu ohledně optimalizovaných výrobních cyklů, účinnosti a spolehlivosti po celou dobu životnosti daného produktu.

K řízení průtoku a pohybu je k dispozici široká škála komponent, jako jsou jednoduché ventily, proporcionální ventily a skupiny ventilů, které jsou vyvinuty k zajištění kompatibility s hlavními komunikačními protokoly, takže je vždy zaručen jejich vysoký výkon. Naše fitinky, speciálně konstruované na brzdové systémy kamionů, nabízejí také maximální spolehlivost.

Spol. Camozzi je potenciálním partnerem, který je plně vybaven pro kooperativní konstrukci řešení přizpůsobených ke splnění přesných požadavků. Každé nabízené řešení je pak plně podporováno pomocí naší globální infrastruktury.

Osobní auta a vozidla LD