Industrial Automation

Řada D - Ventilový ostrov řady D s technologií Coilvision®

Řada D je nový ventilový ostrov vybavený technologií CoilVsion®, která monitoruje a předvídá dopad opotřebení na účinnost součástí jednotlivých elmg. ventilů.

Řada D je nový ventilový ostrov vybavený technologií CoilVsion®, která monitoruje a předvídá dopad opotřebení na účinnost součástí jednotlivých elmg. ventilů.

Technologie CoilVision® umožňuje proaktivní řízení výkonových parametrů, například spotřeby el. energie a teploty cívky. Také přenáší provozní údaje, historii alarmů a stav systému do automatu PLC, nebo prostřednictvím bezdrátové sítě LAN do brány IIoT (Industrial Internet of Things) a do cloudu.

Řada D je kompaktní, takže ji lze použít v aplikacích s omezeným instalačním prostorem bez negativního dopadu na průtok. Produkt, která je k dispozici v rozměru 10 mm, pokrývá potřeby všech průmyslových aplikací.

Technologie CoilVision® byla vyvinuta za účelem nepřetržitého monitorování provozních parametrů elmg. ventilu pohánějícího cívku. Každý pohyb elmg. ventilu za různých cyklů a podmínek okolního prostředí je analyzován, aby byly získány informace, které budou zpracovány softwarovými algoritmy pro účely předvídání stavu komponenty.

Stáhněte si brožuru zde.