Industrial Automation, Life Science

Řada DB - Vícekanálový rozvodný blok pro kapaliny a zubařské soupravy

Řada DB je modulární a kompaktní řešení, které optimalizuje pneumatická, hydraulická a elektrická spojení a snižuje tak dobu instalace na stroji při aplikacích v průmyslu i biovědách.

Řada DB je modulární a kompaktní řešení, které optimalizuje pneumatická, hydraulická a elektrická spojení a snižuje tak dobu instalace na stroji při aplikacích v průmyslu i biovědách.

Koncepce rozvodného bloku nabízí maximální všestrannost při konfiguraci několika modulů, kdy kombinuje elektromagnetické uzavírací ventily a proporcionální řídicí ventily. Každý jednotlivý rozvodný blok lze nakonfigurovat různými způsoby tak, aby vyhovoval provozním požadavkům vyžadovaným jakoukoli aplikací.

Každý rozvodný blok je zcela konfigurovatelný a může být uzpůsoben provozním potřebám jednotlivých aplikací.

Například ve stomatologii je při správné konfiguraci možné optimalizovat zapojení vzduchových a vodních hadic pro fungování vzduchových turbínek, mikromotorů, odstraňovači zubního kamene a jehel. 

V sektoru Food & Beverage je tento blok díky vyhovujícímu materiálů součástí schopen pracovat s nejrůznějšími plyny - kysličník uhličitý nebo dusík, používaných v procesu sycení a konzervace - a kapalinami v dávkovacích zařízeních.