Industrial Automation, Life Science

Řada PRE - Proporcionální tlakový regulátor s technologií CoilVision®

Proporcionální tlakový regulátor řady Series PRE je vybaven novou technologií CoilVision®, která nepřetržitě monitoruje provoz elmg. ventilů v regulátoru a zabraňuje možným poruchám.

Proporcionální tlakový regulátor řady Series PRE je vybaven novou technologií CoilVision®, která nepřetržitě monitoruje provoz elmg. ventilů v regulátoru a zabraňuje možným poruchám.

Všechna data přicházející z regulátoru lze bezdrátově přenášet do cloudu, seskupovat a používat k zobrazení provozní účinnosti regulátoru na ovládacím panelu.

Řada Series PRE se dodává ve dvou velikostech a různých konfiguracích včetně připojení IO-Link. Kromě standardních verzí s displejem a bez něho existuje verze s integrovaným výpustným ventilem, která umožňuje vypouštění systému i bez napájení.

Verze s rozdělovacím kusem umožňuje řízení několika výstupů s pouze jedním vstupem. A k dispozici je verze s připojením externích senzorů pro aplikace, u kterých je nutné monitorovat tlak agresivních plynů či kapalin. 


Dokumentace