Life Science

Ventily a solenoidové ventily pro tekutiny

Všechny ventily a solenoidové ventily používané v odvětví životní vědy jsou kompatibilní v přítomnosti lékařských a biokompatibilních tekutin k řízení kapalin a plynů pro analytické odvětví.