Životní věda

Pro odvětví životní vědy navrhuje společnost Camozzi Automation širokou škálu komponentů a přizpůsobených řešení k řízení tekutin (kapalin i plynů) s vysokým výkonem, co se týče účinnosti a spolehlivosti.

Životní věda

Odvětví životní vědy zahrnuje laboratorní diagnostiku, molekulární analýzu, genomiku, kyslíkovou terapii i dentální jednotky a vyžaduje novátorské a spolehlivé zdravotnické nástroje a přístroje.

Naše komponenty k řízení tekutin – miniaturizované solenoidové ventily, komponenty s proporcionální technologií a řešení s dělicí membránou pro agresivní tekutiny:

  • jsou vyrobeny z různých materiálů pro zajištění jejich kompatibility s jakýmkoli typem kapaliny či plynu; 
  • miniaturizované komponenty (ventil Camozzi řady K8 je nejmenší v tomto odvětví dostupný ventil).

Komponentová aplikační odvětví

  • Analytické přístroje - hmotnostní spektrometrie, plynová a kapalinová chromatografie, biomedicínské analyzátory, environmentální organizér, molekulární analýza, genomika, klinická chemie, elektroforéza 
  • Zdravotnické přístroje - ventilátory a anestezie, umělé ledviny, tlako- a vakuoterapie, infuze léků, dentální jednotky, autoklávy, koncentrátory kyslíku, hematologie, biotechnologie, klinická diagnostika.

Komponenty Camozzi v koncentrátoru kyslíku

 

Celková kvalita produktů a procesů

Clean room Pro zaručení té nejvyšší kvality ve všech fázích výroby vytvořila společnost Camozzi Automation prostředí s řízenou atmosférou a čistou místnost ISO 7 za účelem montáže produktů a řešení, jež vyžadují extrémní čistotu a eliminaci veškerých organických či anorganických kontaminujících látek. Ultrazvukové čisticí a kontrolní vybavení, které využívá černé světlo UV, nám umožňuje dodávat komponenty, jež lze používat s agresivními kapalinami i vysoce hořlavými plyny, jako je kyslík.

Společnost Camozzi Automation je dodavatelem hlavních světových výrobců, kteří působí ve Spojených státech, Německu, Číně, Švédsku, Rusku, Velké Británii a České republice.

Životní věda