Catalogo

Katalog


Disegni 2D/3D

2D/3D

Technologie

 

Implementujeme ty nejmodernější technologie a vyvíjíme přizpůsobená řešení.

 

Implementujeme ty nejmodernější technologie a vyvíjíme přizpůsobená řešení.

Naše produkty vyvíjíme ve čtyřech hlavních oblastech:

  1. Řízení pohybu > Použití více technologií (Pneumatické - Proporcionální - Elektrické)
  2. Řízení kapalin > Průmysl - Biovědy 
  3. Digitalizace
  4. Aditivní výroba

Řízení pohybu

Každou jednotlivou aplikaci analyzujeme a vytváříme řešení na základě stanovení nejlepší pneumatické, elektrické nebo proporcionální technologie. Celkovou vizi, který vyžaduje kompletní znalosti technických zvláštností technologií i produktů a provozních charakteristik aplikací.

Kombinujeme spolehlivost ventilů a pneumatických pohonů, přesnost řízení garantovanou regulátory a proporcionálními ventily a rychlost a přesnost polohování elektromechanických válců a os, abychom optimalizovali jednotlivé pohyby a výkon požadované aplikací. To jsou konkurenční výhody, které může společnost Camozzi nabídnout svým zákazníkům. 
 

Camozzi

 

Řízení kapalin

  • Průmysl - Miniaturizace, proporcionální technologie, separace kapalin a obecné použití
  • Biovědy - Biotechnologie a lékařské přístroje

Digitalizace

Digitalizovaná řešení pro inteligentní výrobu. Nabízíme mechatronická řešení s integrovanými senzory a diagnostikou pro standardní i přizpůsobené komponenty. Vytváříme přidanou hodnotu kombinováním technologií pro řízení pohybu s elektronikou a informačními technologiemi, čímž garantujeme spolehlivost, flexibilitu a zvýšení efektivity výroby. 

Aditivní výroba

Využíváme moderní materiály a technologii 3D tisku, které nám v sektorech s konkrétními potřebami – například přítomností velmi vysokých či nízkých teplot nebo agresivních kapalin – umožňují optimalizovat geometrie, snižovat hmotnost, zlepšovat výkon, snižovat celkové náklady na vlastnění a spotřebu el. energie a současně zachovat stejnou kvalitu.