Technologie

 

Implementujeme ty nejmodernější technologie a vyvíjíme přizpůsobená řešení.

 

Implementujeme ty nejmodernější technologie a vyvíjíme přizpůsobená řešení.

Naše produkty vyvíjíme ve čtyřech hlavních oblastech:

  1. Řízení pohybu > Použití více technologií (Pneumatické - Proporcionální - Elektrické)
  2. Řízení kapalin > Průmysl - Biovědy 
  3. Digitalizace
  4. Aditivní výroba

Řízení pohybu

Každou jednotlivou aplikaci analyzujeme a vytváříme řešení na základě stanovení nejlepší pneumatické, elektrické nebo proporcionální technologie. Celkovou vizi, který vyžaduje kompletní znalosti technických zvláštností technologií i produktů a provozních charakteristik aplikací.

Kombinujeme spolehlivost ventilů a pneumatických pohonů, přesnost řízení garantovanou regulátory a proporcionálními ventily a rychlost a přesnost polohování elektromechanických válců a os, abychom optimalizovali jednotlivé pohyby a výkon požadované aplikací. To jsou konkurenční výhody, které může společnost Camozzi nabídnout svým zákazníkům. 

Pneumatická technologie, elektrická technologie, proporcionální technologie

 

Camozzi

Řízení kapalin

Spol. Camozzi Automation nabízí řešení pro přesné řízení kapalných a plynných tekutin pro odvětví průmyslové automatizace a životní vědy.

  • Průmysl - Miniaturizace, proporcionální technologie, separace kapalin a obecné použití
  • Biovědy - Biotechnologie a lékařské přístroje

Digitalizace

Digitalizovaná řešení pro inteligentní výrobu. Nabízíme mechatronická řešení s integrovanými senzory a diagnostikou pro standardní i přizpůsobené komponenty. Vytváříme přidanou hodnotu kombinováním technologií pro řízení pohybu s elektronikou a informačními technologiemi, čímž garantujeme spolehlivost, flexibilitu a zvýšení efektivity výroby. 

Aditivní výroba

Využíváme moderní materiály a technologii 3D tisku, které nám v sektorech s konkrétními potřebami – například přítomností velmi vysokých či nízkých teplot nebo agresivních kapalin – umožňují optimalizovat geometrie, snižovat hmotnost, zlepšovat výkon, snižovat celkové náklady na vlastnění a spotřebu el. energie a současně zachovat stejnou kvalitu.